Home / Tag Archives: Đăng ký V90 và MI5D

Tag Archives: Đăng ký V90 và MI5D

Đăng ký gói MI5D Viettel cùng với gói V90 được không?

Đăng ký gói MI5D Viettel cùng với gói V90 được không

Một số khách hàng của mạng Viettel thường gặp phải khó khăn khi lưu lượng 2GB data ưu đãi mỗi ngày của gói V90 lại không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng để giải quyết công việc đang gấp rút của mình.  Vì thế, “Đăng ký gói MI5D Viettel ...